Zelforganisatie in groene burgerinitiatieven.

In dit artikel wordt onderzocht hoe groene burgerinitiatieven zichzelf organiseren. Dit is gedaan aan de hand van 264 Nederlandse burgerinitiatieven die zich richten op het verbeteren van de natuur. Naast zelforganisatie gaat het echter ook om de rol van de overheid en de omgang daarmee.

Organisatie en bestuur

Samenwerking
Schaalgrootte
Zeggenschap
Zelforganisatie

Nut

Maatschappelijke impact

Sector

Voedsel, natuur, landbouw

Leden

Activiteiten
Ledensamenstelling

Producten en diensten

Financiering

Klik hier voor het volledige artikel.

Cookie-instellingen