Monitoring van groene burgerinitiatieven in vier gemeenten.

In dit rapport van de WUR wordt gekeken naar de ervaringen van groene burgerinitiatieven in vier gemeenten. Er wordt onder andere gekeken naar de organisatie vormen, activiteiten om participatie te verhogen en de hulpbronnen die door de initiatieven gebruikt worden.

Organisatie en bestuur

Samenwerking
Zelforganisatie

Nut

Maatschappelijke impact

Sector

Voedsel, natuur, landbouw

Leden

Ledenmotivatie
Ledensamenstelling

Producten en diensten

Kennis

Klik hier voor het volledige rapport.

Cookie-instellingen