Het lange termijn perspectief van groene burgerinitiatieven.

Dit is een samenvatting van een wetenschappelijke artikel. Het artikel zelf is niet gratis toegankelijk. De link naar het artikel is te vinden aan het einde van de samenvatting.

Organisatie en bestuur

Samenwerking

Nut

Maatschappelijke impact
Succesfactoren

Sector

Voedsel, natuur, landbouw

Overig

Veerkracht

Leden

Activiteiten
Ledensamenstelling

Producten en diensten

Financiering
Sociaal kapitaal
Sociaal netwerk

In dit wetenschappelijke artikel wordt besproken hoe burgers hun groene initiatieven in stand kunnen houden nadat het originele doel van het initiatief is bereikt. De term ‘place-keeping’ staat hier centraal, aangezien het nu aan de burger is om het gebied in stand te houden. Er wordt in het onderzoek voornamelijk gekeken naar de succesfactoren en knelpunten die een cruciale rol spelen in de continuïteit van de groene initiatieven. Dit wordt gedaan aan de hand van drie Europese case studies waarin de continuïteit van het groene initiatief succesvol bleek te zijn.

Wat de drie groene burgerinitiatieven succesvol maakt blijkt uit de overeenkomsten die de onderzoekers vinden tussen de initiatieven. Zo hebben alle drie van de initiatieven dagelijkse activiteiten gepland om het werk in stand te houden. Er wordt altijd wel ergens gras gemaaid of afval opgeruimd. Daarnaast zijn er ook vaak ondersteunende activiteiten voor het initiatief, zoals het actief toespelen op de burgers en beleidsvoerders. Andere kenmerken die de drie initiatieven delen zijn de initiatiefnemers zelf, de regels en organisatie, de manier waarop ze zichzelf presenteren en de middelen die ze tot hun beschikking hebben (contributies, sponsoring, sociaal kapitaal etc.).

In de conclusie worden drie factoren vermeld die vooral relevant zijn voor het voortbestaan van groene initiatieven, oftewel de ‘place-keeping’ van de openbare ruimte door de burgers.

  1. Een mate aan formalisering helpt om stabiliteit te geven aan het initiatief. Alle activiteiten van de initiatieven waren ingebed in een breder juridisch structuur. Het is daarom belangrijk om binnen de regels te blijven werken.
  2. Het is belangrijk dat het initiatief zich goed kan aanpassen aan zowel externe als interne veranderingen, maar vooral externe veranderingen zijn de grootste dreiging. Dreigingen kunnen mogelijk bestreden worden met middelen als goede financiering en sociaal kapitaal.
  3. De rol van de overheid is belangrijk voor het lange termijn perspectief van het initiatief. Er zijn veel manieren waarop de overheid een initiatief kan steunen, zoals het voorzien van ondersteunende beleidsvoering en andere activiteiten. Als deze steun stopt kan het de grootste bedreiging vormen voor het initiatief. Het is daarom belangrijk om goed samen te werken met de overheid.

Als u meer te weten wilt komen over dit onderzoek is het artikel hier te vinden.

Cookie-instellingen