Burgerinitiatieven in Overijssel en hun ervaringen.

In dit rapport dat is samengesteld in opdracht van de provincie Overijssel wordt een inventarisatie gemaakt van burgerinitiatieven. Vervolgens wordt er besproken wie de initiatiefnemers zijn, hoe ze ondersteund worden en in hoeverre de steun bijdraagt aan het succes.

Organisatie en bestuur

Samenwerking

Nut

Succesfactoren

Leden

Ledenmotivatie
Ledenparticipatie
Ledensamenstelling

Klik hier voor het volledige rapport.

Cookie-instellingen