Impact ondernemen ondersteunen vanuit de (lokale) overheid

City Deal Impact Ondernemen heeft hun geleerde lessen verzameld in het document ‘Ondersteuning impact ondernemen: aan de slag als makelaarsteam met mandaat vanuit de (lokale) overheid’.

Organisatie en bestuur

Samenwerking
Strategie

Nut

Maatschappelijke impact

Sector

Multi-purpose

Overig

Duurzaam(heid)

Met de 13 modules verkrijgen professionals die werken voor de (lokale) overheid inzicht in hoe zij impactondernemers kunnen ondersteunen. Leer onder andere hoe je (bestuurlijk) draagvlak organiseert voor impact ondernemen, welke impactondernemers er al operatief zijn in jouw regio en hoe je het impactecosysteem kunt versterken.

Download de handleiding

Ga naar de website van City Deal Impact Ondernemen voor meer informatie over de handleiding. 

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen