Submenu

De bereidheid om te investeren

595 keer bekeken

Waar letten mensen op als ze overwegen om in een coöperatie te investeren? Maakt het bijvoorbeeld uit wie de leiding over de organisatie heeft en of de investeerder mee mag stemmen over het beleid?

Producten en diensten

Financiering

Econome Eeva Alho deed in Finland een onderzoek naar de bereidheid van niet-producerende investeerders om te investeren in landbouwcoöperaties.(1) Door middel van een Discreet Keuze Experiment en surveys (vragenlijsten) keek ze naar voorkeuren van niet-producerende investeerders voor stemrecht in de organisatie, de vorm van betaling van het beleggingsrendement, kapitaalgroei en het verwachte rendement en de risico’s.

Een survey onder 845 respondenten met financiële kennis leverde de volgende conclusies op:

  • Er waren drie types investeerders te onderscheiden: rendementzoekende, eigendomsgerichte en risicomijdende investeerders.
  • De respondenten waren geïnteresseerd in nieuwe vormen van investeringsinstrumenten.
  • De bereidheid om te investeren was niet afhankelijk van wie de leiding had over het bedrijf.
  • Niet-producerende investeerders met een agriculturele achtergrond bleken een grotere voorkeur voor kiesrecht in het bedrijf te hebben dan investeerders zonder zo’n achtergrond.

Lees het onderzoek

Verantwoording

  1. E. Alho, 2017. Assessing the willingness of non-members to invest in new financial products in agricultural producer cooperatives : A choice experiment. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen