Vereniging Dwarsverband Utrecht

02-05-2024
0 reacties

In vereniging Dwarsverband bundelen wij, Utrechtse bewonersinitiatieven in zelfbeheer, onze krachten. We ondersteunen elkaar door kennis en ervaringen te delen. We houden elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en als vereniging behartigen we onze gezamenlijke belangen bij de gemeente.

We hebben een praktische insteek. We kennen elkaar goed en organiseren regelmatig gezellige, inhoudelijke bijeenkomsten. Met een klein clubje gelijkgestemde, zoals een penningmeesterkring of beheerdersontbijt.  Of tijdens een grotere bijeenkomst over een onderwerp wat ons allemaal aangaat. Kennis die we verzamelen verwerken we in onze kennisbank. 


 Samen staan we sterker
Wij willen, alle opzichten, Utrechtse bewonersinitiatieven versterken die een ontmoetingsplek creƫren en zich inzetten voor de sociale cohesie in buurt of wijk in hun zelfbeheer. Dit doen we aan de hand van vier werkgebieden namelijk: kennisuitwisseling, directe ondersteuning, belangenbehartiging en vernieuwing. Hierdoor kunnen bewonersinitiatieven in zelfbeheer hun eigen locatie beter besturen en beheren en bijdragen aan de sociale cohesie in buurt of wijk. Door het verenigen van individuele locaties staat het zelfbeheer sterker in het sociaal en cultureel domein.

Voor en door de buurt
Onze leden zijn actieve buurtbewoners die het heft in eigen hand nemen. Ze beheren een eigen locatie met (voornamelijk) vrijwilligers, voor en door de buurt. Een plek waar mensen zich thuis voelen. Het zijn buurthuizen, sociaal culturele centra en speeltuinen in Utrecht.

Afbeeldingen

Zelfbeheer in Utrecht

Multifunctioneel

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen