Energiecoöperatie Ellecom Energie Beheer

06-05-2024
0 reacties

Energiecoöperatie Ellecom Energie Beheer neemt het heft in eigen handen door zélf duurzame en lokale energieprojecten op te zetten. Ons credo is “Van, Voor en Door de burgers van Ellecom” en zo onafhankelijk mogelijk te zijn van energie(producenten) waar we als bewoners niets over te zeggen hebben.

Op deze manier kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze eigen leefomgeving en krijgen wij niet alleen meer controle over ons energieverbruik, maar ook over toekomstige productie en opslag.


Lokaal en groen
De coöperatieve vereniging Ellecom Energie Beheer U.A. streeft er naar om de inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven in Ellecom Gelderland in staat te stellen om hun eigen duurzame energie op te wekken en op te slaan, individueel, maar vooral ook samen met elkaar hun eigen (lokaal/regionaal) duurzame energie -in- en verkoopbedrijf te stichten en uit te oefenen om winsten in lokale/regionale gemeenschappelijke duurzame en/of sociale projecten te investeren. Zij willen hiertoe initiatieven in straten en het dorp Ellecom als één geheel stimuleren en faciliteren, maar ook leden in staat stellen om eigen duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet op hun eigen huis, kantoor, bedrijf of anderszins kunnen doen. Het uitgangspunt daarbij is maatschappelijk verantwoord en transparant ondernemen en het creëren van meerwaarde door coöperatie bij inkoop van materialen en diensten.

Voor en door Ellecommers
Zo kan de coöperatie een kapstok zijn waar alle (lokale) energie-initiatieven die in ons dorp gebruikt kunnen worden aan opgehangen worden zodat deze in eigendom van en gebruikt kunnen worden voor en door de Ellecommers. Het doel hierbij is het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik in en om Ellecom en het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren, gebruiken en opslaan van energie ten behoeve van haar leden in de ruimste zin. De focus ligt op het uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop als ook opslag van duurzaam (bij voorkeur lokaal/regionaal) opgewekte energie. Hier staat ook centraal het uitoefenen van een bedrijf ter realisatie van bovenstaande ten behoeve van de leden en in het kader van haar bedrijf overeenkomsten te sluiten met haar leden.

Afbeeldingen

Energie

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen