Stichting de Veerkractige Gemeenschap

07-05-2024
0 reacties

Wij werken in Bospolder Tussendijken vanuit twee locaties: Het Bollenpandje en ZIEL. Onze projecten worden georganiseerd vanuit de ABCD mindset. We richten ons op empowerment van bewoners vanuit de kracht van de community, maar ook vanuit zelfbewustwoording en persoonlijk ontwikkeling.

De ABCD-aanpak staat voor Asset Based Community Development. Dit is een methode die ernaar streeft om de focus van de wijkaanpak om te buigen naar het ontdekken van aanwezige kwaliteiten en vaardigheden van de wijkbewoners. Bij ABCD worden gemeenschappen gezien als ecosystemen die zich in hun samenhang ontwikkelen. Het uitgangspunt is dat gemeenschappen zichzelf altijd kunnen ontwikkelen.


Voor iedereen
Onze missie is het opbouwen van een fysieke en emotionele ruimte, waar zelfkennis, hechte relaties, samenredzaamheid en burgerkracht de ontwikkelingslijn vormen voor al onze activiteiten. We geloven sterk in het belang van verbinding, het creëren van een hartelijke en veilige sfeer waar elke persoon zich welkom, gezien en gewaardeerd voelt, ongeacht leeftijd, sociale, culturele achtergrond, gender en/of geloof.

Saamhorigheid
Meer dan alleen zelfregie hechten we waarde aan de kracht van saamhorigheidsgevoel als bron van welzijn, geluk en systeemverandering. Om dit te bereiken, combineren we een vast en een open programma waar bewoners/mensen met diverse sociale achtergronden, interesses en mogelijkheden een proactieve rol kunnen spelen. Onze projecten en activiteiten bevorderen de veerkrachtbronnen binnen zowel individuen als het collectief. We vergroten onze kennis en vaardigheden, en versterken ons zelfvertrouwen door middel van zelfkennis, bewustwording, samenhorigheid en wederzijdse verrijking.

Brooderhood, Het Bollenpandje en Ziel
Er worden meerdere projecten geordaniseerd door het team van de stichting. Een recent voorbeeld hiervan is Brooderhood, een gemeenschapsproject dat de kunst van het broodbakken gebruikt om verbindingen in de buurt te versterken en duurzaamheid te bevorderen, met een focus op het reflecteren over de waarden geërfd via tradities en hoe deze zich aanpassen aan de moderne tijd. Het Bollenpandje is een emotionele en fysieke ruimte waar wijk-initiatiefnemers en groepsbewoners het gevoel van isolement, kwetsbaarheid en achterstand vervangen voor welkomst gevoel, kracht en leermogelijkheden. Tot slot is er ook Ziel, een ruimte voor het welzijn en geluk die het doel heeft ervaringen en kennis op het gebied van fysieke en emotionele gezondheid welzijn te herkennen, te verbinden, te versterken en te transformeren. Hierbij wordt de (inheemse) wijsheid van diverse volken uit verschillende landen van de wereld in de wijk vertegenwoordigd en benut.

Afbeeldingen

Multifunctioneel

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen