Energiek Leiden

07-05-2024
0 reacties

Energiek Leiden werkt aan duurzame energieopwekking in de regio Leiden. Daarmee versnellen we de overstap naar een duurzame, leefbare en energieneutrale leefomgeving. We zijn een coöperatie met leden die meedenken, meepraten en richting geven aan de energietransitie in onze stad.

Nederland stapt over op hernieuwbare energie. Dat is ingewikkeld, het gaat snel en betekent dat er de komende jaren ingrijpende besluiten worden genomen waar iedereen iets van gaat merken. Wij vinden het noodzakelijk dat zoveel mogelijk mensen zich bewust worden van de veranderingen en hun stem laten horen, zodat de energietransitie ook in hun voordeel uitpakt. Onze leden zetten zich daar samen voor in en Energiek Leiden biedt daarvoor een platform.


Energiecoaches voor snellere verduurzaming van woningen
In heel Nederland zetten gemeenten en energiecoöperaties vrijwillige energiecoaches in om bewoners te helpen stappen te zetten in het verduurzamen van hun woning (maatregelen) en het aanpassen van hun gedrag om de energierekening omlaag te brengen. Energiek Leiden heeft op dit moment 37 actieve energiecoaches.

Opzetten en begeleiden van buurt- en wijkinitiatieven: de transitieversneller
Collectieve actie werkt als versneller in de energietransitie: samen offertes opvragen en collectieve inkoop regelen, woningtypedossiers opstellen, wensen in de wijk ophalen d.m.v. een enquête, een Energiefixers-actie opzetten, huiseigenaren laten aansluiten bij renovatie door de woningcorporatie in een wijk met gespikkeld bezit enzovoort. Dit soort initiatieven en acties ontstaan niet vanzelf; ze moeten geïnitieerd en begeleid worden. Daarvoor zetten we 5 betaalde transitieversnellers in. Die werken aan een aantal energiegerelateerde thema’s en kennen de wijk, onderhouden goede contacten met de bestaande netwerken daar, hebben kennis van de energietransitie en gaan actief op zoek naar startpunten voor collectieve actie.

Versnellen lokale warmteprojecten: kwartiermaker en ondersteuningsstructuur
Op diverse plekken in Leiden werken bewonersinitiatieven aan wijk- of straatgebonden warmteprojecten. Momenteel wisselt een aantal daarvan kennis en ervaringen uit in de warmtewerkgroep van Energiek Leiden. Deze initiatieven zijn onmisbaar voor versnelling van de energietransitie omdat ze een hiaat opvullen tussen grootschalige en individuele warmteoplossingen. In de transitievisie warmte geeft de gemeente Leiden aan dit soort bewonersinitiatieven te willen ondersteunen.

Coöperatieopbouw en professionalisering
Betrokkenheid van bewoners is een voorwaarde voor een succesvolle energietransitie. Energiek Leiden is van mening dat een coöperatieve vorm de beste manier is om die betrokkenheid te organiseren, vanwege de mogelijkheden die deze vorm biedt om bewoners medezeggenschap en mede-eigenaarschap (lokaal eigendom) te geven en hen op die manier te laten mee-profiteren van de opbrengsten van lokale opwek. We gaan actief werken aan het vergroten van de zichtbaarheid en bekendheid, de groei van het aantal leden, een breder actief kader en een structurele samenwerking met andere partijen in de stad die actief zijn in de energietransitie.

Afbeeldingen

Energie

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen