Het bewonersbedrijf

02-11-2021

Wat maakt een bewonersbedrijf succesvol? En hoe zorg je ervoor dat dit ook op lange termijn zo blijft?

Organisatie en bestuur

Leiderschap
Strategie

Nut

Succesfactoren

Sector

Multi-purpose

Leden

Ledenbetrokkenheid

Producten en diensten

Doel
Sociaal netwerk

Allereerst is het goed om na te gaan of er in alle opzichten sprake is van een bewonersbedrijf: 

 • Is het bedrijf ingebed in de lokale gemeenschap?
 • Is het afgestemd op de behoeften van die gemeenschap?
 • Legt het verantwoording af aan de leden van de gemeenschap?
 • Komen de inkomsten ten goede aan de gemeenschap?
 • Wordt het principe van ‘voor en door leden’ waargemaakt?
 • Heeft het initiatief een positieve (sociale) impact op de bredere samenleving?

De volgende vijf voorwaarden hebben invloed op de levensvatbaarheid op de lange termijn:

 • Collectief leiderschap: de leden van het collectief zijn actief betrokken bij en verantwoordelijk voor beslissingen
 • Betrokkenheid van de gemeenschap en verantwoording aan de gemeenschap
 • Een sterk businessmodel
 • Een gemeenschappelijke ondernemingscultuur: hetzelfde doel nastreven, het eens zijn over de manier waarop dat gebeurt
 • Een goed netwerk met sterke partners

Het bijzondere is dat geen enkele voorwaarde alleen voldoende is voor succes. Het gaat altijd om een combinatie. Wel is er één factor die altijd aanwezig moet zijn in een combinatie. Dat is de gemeenschappelijke ondernemingscultuur. Die cultuur gaat onder meer over het hebben van een duidelijke gemeenschappelijke visie, het nemen van heldere besluiten, het op een lijn zitten over de samenwerking en over de ontwikkelingen die gewenst zijn.

Om verder te lezen

Verantwoording

 1. R. Kleinhans, I. van Meerkerk, R. Warsen & S. Clare, 2021. Understanding the Durability of Community Enterprises in England. Results of a Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis. Public Management Review. doi: 10.1080/14719037.2021.1999669

Cookie-instellingen