De voordelen van de ondernemerscoöperatie

25-11-2021

Ondernemerscoöperaties brengen diverse voordelen met zich mee, zowel voor de werkgelegenheid als op sociaal-economisch gebied. Welke voordelen vinden de coöperaties zelf van belang?

Nut

Economisch voordeel
Maatschappelijke impact
Succesfactoren

Overig

Coöperatie

Producten en diensten

Doel

Op basis van een internationaal vergelijkend onderzoek naar 69 ondernemerscoöperaties is een uitgebreide lijst samengesteld van hun voordelen, verdeeld naar economische en sociale factoren en werkgelegenheid. Hierbij is ook onderzocht hoe die coöperaties zichzelf presenteren en welke voordelen zij benadrukken (1). Ter inspiratie de meest genoemde voordelen op een rijtje.

Economische voordelen:

 • Delen van vaste kosten
 • Garantie van verkopen of afnemen
 • Inkomenszekerheid en rendement via dividend en geïnvesteerd vermogen
 • Versterking onderhandelingspositie (bargaining power) in de markt
 • Sterkere overlevingskans door vermindering van risico’s en onzekerheden
 • Verbetering van kwaliteit van product door gezamenlijk vastgestelde standaarden
 • Nieuwe markten kunnen benaderen
 • Integratie in verticale ketens
 • Toegang tot meer informatie en services
 • Diversificatie van inkomensbronnen voor huishoudens
 • De voordelen van omvang en schaal benutten door verticale en horizontale coöperatieve netwerken te vormen
 • Collectieve trainings- en onderzoekscapaciteit
 • Onderlinge steun en uitwisseling
 • Samen besluiten over moreel-economische thema’s
 • Algemeen: leden hebben als mede-eigenaar een stem in de besluitvorming over de bedrijfsstrategie.

Sociale voordelen:

 • Bijdragen aan de versterking van de lokale economie, werkgelegenheid en de leefbaarheid van (lokale) gemeenschappen
 • Reductie van armoede: individueel, huishouden en gemeenschap
 • Vasthouden en ontwikkelen van perspectief op werk en inkomen en daarmee migratie (platteland naar stad) verminderen/ voorkomen
 • Versterken van sociale cohesie
 • Bijdragen aan de empowerment (emancipatie) van groeperingen in de samenleving
 • Genereren en vasthouden van sociaal kapitaal als gevolg van onder meer democratische besluitvorming en economische participatie
 • Voorzien in behoeften die niet door markt of overheid worden geleverd
 • Laten zien dat er een alternatief is voor ondernemen dat gericht is op maximalisering van de winst en aandeelhouderswaarde, namelijk collectief ondernemen gericht op de behoeften van individu en samenleving zonder in te leveren op kwaliteit en prijs.

Voordelen voor de werkgelegenheid:

 • Veel landen geven jaarlijks een overzicht van omzet, aantal leden en medewerkers in de coöperatieve sector en van hun gezamenlijke bijdrage aan het Bruto Nationaal Product. In Nederland wordt dat verzorgd door NCR. In veel landen verspreid over de wereld laten de statistieken een groei zien.
 • De mogelijkheid van veel (sociale) coöperaties om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt via werk en eigen ondernemerschap te integreren in de samenleving

Verantwoording

 1. N. Göler von Ravensburg, 2011. Economic and other benefits of the entrepreneurs’ cooperatives as a specific form of enterprise cluster. Appendix 1. Benefits in hermeneutic literature. ILO publicatie.

Cookie-instellingen