Aanpassen, maar toch jezelf blijven

25-11-2021

"Groot zijn door klein te blijven" is het motto van de oudste zorgcoöperatie in Nederland, die te Hoogeloon, een dorp met ca 2100 inwoners. Door vast te houden aan haar kernwaarden wist deze zorgcoöperatie uit een dip te komen die ontstond na een fase van ruim tien jaar pionieren en consolideren.

Zorgcoöperatie Hoogeloon wil dat zorgbehoevenden in hun dorp terecht kunnen voor zorgdiensten en faciliteiten. Daarom is de coöperatie gestart met onder meer een eetgroep, een zorgvilla, thuiszorg, wmo-spreekuur en uitgifte van hulpmiddelen. Na jaren van pionieren en consolideren deed zich in 2018 - 2019 een dip voor: het ledental was met bijna 30% gezakt naar ca 200 huishoudens.

Het bestuur besloot om in het kader van het ‘sociale veerkracht project’ een uitbreide dialoog aan te gaan, niet alleen met de leden maar met alle inwoners van het dorp. Het directe resultaat: groei van het aantal leden naar 300. De uitkomst van de dialoog bevestigde dat de coöperatie de sociale solidariteit binnen het dorp blijvend had versterkt. Belangrijk hierbij was het uitgangspunt dat de coöperatie zichzelf en onafhankelijk wilde blijven, afgestemd op de schaal van het dorp en de behoeften van de mensen. Integreren in het dominante zorgsysteem was geen optie, wel zoveel mogelijk een eigen weg kiezen door continu te vernieuwen en met de leden nieuwe diensten te ontwikkelen. Nieuwe bakens werden uitgezet: preventie via positieve gezondheid en community care.

Verantwoording

  1. Bijdrage van Marlou Kremer, voorzitter van Zorgcoöperatie Hoogeloon, aan inspiratiemiddag 'Ruim baan voor betrokken burgers'. KNHM, Nederland Zorgt Voor Elkaar, Triodos Bank, 29 oktober 2021.

 

Cookie-instellingen