Representatief of exclusief?

01-02-2022

Veel burgercollectieven hebben de ambitie om iedereen in hun werkgebied (dorp, buurt, stadswijk) te betrekken. Hoe doe je dat dan als er sprake is van een grote diversiteit van inwoners, qua leeftijd, inkomensklasse, etniciteit, opleidingsniveau, duur van bewoning, enzovoort?

Organisatie en bestuur

Communicatie

Leden

Diversiteit
Ledenbetrokkenheid

Uitgangspunt: jullie doel

Bij de start van een burgercollectief is het raadzaam om na te gaan hoe de ‘sociale kaart’ van het werkgebied eruitziet en welke groepen tot de primaire doelgroep behoren. Is het zo dat het versterken van de ‘gemeenschap’ en de ‘gemeenschapskracht’ voorop staan, dan is meer inzicht in de diversiteit van de bewoners belangrijk om dat doel te realiseren.

Voorbeeld: etnische diversiteit

Bekend is dat etnische diversiteit effecten heeft op de sociale cohesie en daarmee op het onderlinge vertrouwen van burgers. Dat beïnvloedt dan weer de binding met en betrokkenheid bij een burgercollectief. Het kan ook zo zijn dat de toegang tot het collectief onbewust drempels kent voor de burgers met een migratie-achtergrond. Misschien kennen ze het collectief niet? Worden ze wel uitgenodigd of actief benaderd?

Verantwoording

  1. R. Jennissen, G. Engbersen, M. Bokhorst & M. Bovens, 2018. De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland. WRR Rapport 2018

Cookie-instellingen