Sociaal kapitaal als kernbegrip

04-02-2022

De meeste burgercollectieven zijn gewend om hun financieel kapitaal steevast in beeld te hebben en om jaarlijks opnieuw tekorten of tegoeden vast te stellen. Die oefening zou ook voor sociaal kapitaal kunnen gelden. Wat is sociaal kapitaal en waarom is het belangrijk?

Nut

Succesfactoren

Overig

Veerkracht

Producten en diensten

Sociaal kapitaal

Het begrip sociaal kapitaal gaat over de kracht en bestendigheid van onderlinge relaties en de bundeling van kennis en ervaring die hiermee mogelijk wordt. Dit kapitaal draagt in belangrijke mate bij aan het potentieel van een groep burgers en een gemeenschap.

Toegespitst op een burgercollectief gaat sociaal kapitaal over de (onderlinge) kennis en contacten die aanwezig zijn bij de leden van het collectief. Dat sociaal kapitaal kan als middel ingezet worden ten behoeve van uiteenlopende doelen: werven van externe medestanders, extern invloed uitoefenen, nieuwe ideeën en diensten ontwikkelen, werving nieuwe leden en versterken van het wij-gevoel. Feit is dat zowel het al aanwezige als ook het opgebouwde sociale kapitaal bijdragen aan de onderlinge betrokkenheid van leden en daarmee aan het vertrouwen in het collectief. Een burgercollectief spint er garen bij als het sociaal kapitaal op peil gehouden en zo nodig versterkt wordt.

Verantwoording

  1. L.A. Neilson & P. Paxton, 2010. Social Capital and Political Consumerism. A Multilevel Analysis, in Social Problems,57 (1), p. 5 – 24.

Cookie-instellingen