Onderscheid bedrijf, coöperatie, vereniging, stichting, publieke organisatie

05-02-2022

In de oprichtingsfase van een burgercollectief wordt nagedacht over de rechtsvorm. Ook kan dit op een later moment aan de orde zijn, bijvoorbeeld bij de omvorming van een stichting tot een coöperatie. Handig om de verschillen overzichtelijk in beeld te hebben.

Organisatie en bestuur

Rechtsvorm

Principes

Solidariteit

In een publicatie van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur worden de kenmerken van coöperaties uitgebreid beschreven en in een bredere historische en maatschappelijke context geplaatst. Twee overzichten brengen het onderscheid tussen de diverse rechtsvormen overzichtelijk in beeld.

 

Verantwoording

  1.  J. de Hoog, M. van der Steen, M.Twist, K. van Oorschot, 2013. De herontdekking van de coöperatie, Voorbij publiek en privaat. Working Paper Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

Cookie-instellingen