Democratische legitimatie en duurzaamheid.

02-12-2022

In dit rapport van de UvH wordt onderzoek gedaan naar de legitimering en duurzaamheid van burgerinitiatieven in zorg en welzijn. Er wordt onder andere advies gegeven hoe actieve burgers hun initiatieven democratisch en duurzaam kunnen opzetten.

Organisatie en bestuur

Zelforganisatie

Nut

Succesfactoren

Sector

Zorg en welzijn

Overig

Duurzaam(heid)

Leden

Eigenaarschap
Ledenbinding
Ledenmotivatie

Klik hier voor het volledige rapport.

Cookie-instellingen