De wooncoöperatie, die komt er wél.

20-01-2023

In dit kennisdossier van Platform31 wordt de ontwikkeling van wooncoöperaties besproken. Er wordt aandacht besteed de ervaringen van enkele initiatiefnemers en tegen welke afwegingen zij aanlopen. Aan het einde wordt ook een toolbox gepresenteerd.

Organisatie en bestuur

Ontwikkelingsfase

Nut

Maatschappelijke impact

Sector

Wonen

Overig

Coöperatie

Producten en diensten

Financiering

Klik hier voor het volledige dossier.

Cookie-instellingen