Knelpunten bij burgerinitiatieven in zorg en ondersteuning.

13-04-2023

In dit rapport dat is samengesteld door Movisie en Vilans in opdracht van het Ministerie van VWS worden de resultaten gepresenteerd van een inventarisatie naar knelpunten bij burgerinitiatieven die zich richten op zorg en ondersteuning.

Organisatie en bestuur

Ontwikkelingsfase
Samenwerking

Nut

Maatschappelijke impact

Sector

Zorg en welzijn

Leden

Ledensamenstelling

Producten en diensten

Financiering

Klik hier voor het colledige rapport.

Cookie-instellingen