Een blik op 12 succesvolle initiatieven.

21-04-2023

In deze uitgave van Sociale Vraagstukken wordt gekeken naar 12 verschillende burgerinitiatieven om te bepalen waar hun succes ligt. Wie zijn ze, wat doen ze, en waar lopen ze tegenaan? Uit de 12 verhalen van de initiatieven komt een goed beeld naar voren van hoe ze hun langdurigheid bereikt hebben.

Organisatie en bestuur

Professionalisering
Schaalgrootte
Zelforganisatie

Nut

Maatschappelijke impact
Succesfactoren

Overig

Veerkracht

Leden

Ledenmotivatie
Ledenparticipatie
Ledensamenstelling

Producten en diensten

Financiering
Sociaal netwerk

Klik hier voor de volledige uitgave.

Cookie-instellingen