Succespercepties van burgerinitiatieven buiten de Randstad.

18-05-2023

In dit wetenschappelijke artikel wordt gekeken naar de manier waarop burgerinitiatieven buiten de Randstad (ook wel Randland genoemd) omgaan met de krimpende bevolking. Er wordt verder ook stilgestaan bij de manier waarop initiatieven in deze regio succes definiëren.

Organisatie en bestuur

Samenwerking
Zelforganisatie

Overig

Veerkracht

Leden

Ledenbetrokkenheid
Ledensamenstelling

Producten en diensten

Sociaal kapitaal

Klik hier voor het volledige artikel.

Cookie-instellingen