Tips en inspiratie voor zorgzame initiatiefnemers.

24-05-2023

In deze handreiking door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen worden tips gegeven voor het starten van een burgerinitiatief dat gericht is op de zorg. Ook wordt er verteld wat juist niet gedaan moet worden. De handreiking is vooral voor de inwoners van kleinere dorpen bedoeld.

Organisatie en bestuur

Communicatie
Ontwikkelingsfase
Rechtsvorm
Strategie

Nut

Maatschappelijke impact
Succesfactoren

Sector

Zorg en welzijn

Leden

Ledensamenstelling

Producten en diensten

Doel
Sociaal kapitaal

Klik hier voor de volledige handreiking.

Cookie-instellingen