Participatieve garantiesystemen (PGS) voor buurtmarkten Een instrument voor boer-burgerdialogen

04-07-2023

Het Participatieve garantiesystemen (PGS) is een instrument voor boer-burgerdialogen dat de mogelijkheden voor een participatief garantiesysteem voor buurtmarkten verkent.

Organisatie en bestuur

Zelforganisatie

Nut

Economisch voordeel

Sector

Voedsel, natuur, landbouw

Overig

Duurzaam(heid)

Leden

Ledenparticipatie

Een PGS kan buurtmarkten mogelijk helpen om concrete uitgangpunten voor duurzaamheid vast te leggen die aangepast zijn aan lokale behoeften, kansen en waarden. Het biedt producenten de mogelijkheid om het verhaal achter hun producten en productiewijze te vertellen. PGS veronderstelt actieve deelname van boeren en burgers in het definiëren, meten en evalueren van duurzaamheid. Het is afhankelijk van vertrouwen tussen producenten en consumenten van de buurtmarkt en verwacht transparantie, openheid en samenwerking van beide partijen – met het doel om samen te ontwikkelen en te leren. Dit rapport kan een ondersteuning zijn om die gesprekken aan te gaan en als belangrijk instrument dienen voor boer-burgerdialogen in transparante en duurzame lokale voedselketens. Lees hieronder het volledige rapport.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen