De meerwaarde van groene buurtinitiatieven

16-11-2023

Het onderzoek Participatie in het Groen van Arnhem en Nijmegen (PARTIGAN) helpt bestaande en nieuwe groene buurtinitiatieven verder te ontwikkelen en is tegelijk ook nuttig en interessant voor overheden en organisaties die daarmee te maken hebben.

Organisatie en bestuur

Besluitvorming
Samenwerking

Efficiëntie

Beheer en gebruik middelen

Sector

Gebiedsontwikkeling
Zorg en welzijn

Overig

Commons

Leden

Ledenbetrokkenheid
Ledenparticipatie

Wat als inwoners een stuk gemeentelijke grond in gebruik nemen? Aan de slag gaan met een moestuin, vlindervriendelijke bermen, biodiverse boomspiegels of een andere groene droom. Is dat leuk, is dat lastig? Als je daar als gemeente aan meewerkt, hoeveel tijd en geld investeer je daar dan in? Vragen die in veel gemeentehuizen gesteld worden, en terecht. Bij mensen met zo’n groene droom leven weer andere vragen: Hoe betrek ik zoveel mogelijk buurtbewoners? Hoe krijg ik steun en erkenning van de gemeente? Waar vind ik structurele financiering? Over al deze vragen gaat het onderzoek Participatie in het Groen van Arnhem en Nijmegen (PARTIGAN).

Afbeeldingen

Cookie-instellingen