Swingen met lokale kracht. Overheden en de netwerksamenleving

27-03-2024

Nederland staat voor grote sociale veranderingen. De klassieke verzorgingsstaat treedt een nieuwe fase in. Overal ontstaan nieuwe particuliere initiatieven, van zorgcoöperaties tot bewonersbedrijven. Dit alles laat zien dat de verhouding tussen overheid en samenlevingaan het verschuiven is.

Nut

Maatschappelijke impact
Sociaal dilemma

Sector

Zorg en welzijn

Her en der in Nederland ontstaan initiatieven waarin burgers, professionals en bestuurders krachten bundelen en nieuwe coalities vormen om maatschappelijke problemen tegemoet te treden. Hun aanpak kenmerkt zich door initiatief, eigenaarschap, regie en financiële verantwoordelijkheid. Voor de overheid vraagt dit soms meebewegen en soms optreden als bewaker van het speelveld.

In opdracht van de RMO schetsen Nico de Boer, Albertine van Diepen en Lucas Meijs in het essay ´Swingen met lokale kracht. Overheden en de netwerksamenleving´ deze variëteit aan kleine en grote horizontale maatschappelijke verbanden en de gevolgen voor de positie van de overheid.

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen