Borging lokaal eigendom van energieprojecten in gemeentelijk beleid

24-04-2024

In het Nederlandse Klimaatakkoord is in 2019 afgesproken dat we ernaar streven dat nieuwe windmolens en zonnepanelen voor 50% in eigendom komen van inwoners en bedrijven. Vijf jaar later blijkt uit een onderzoek van Energie Samen en NP RES dat dit vaak niet goed geborgd is in gemeentelijke beleid.

Sector

Energie

Energie Samen en het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES) hebben per gemeente onderzocht of er op de gemeentewebsites en raadsystemen beleidskaders te vinden zijn die te maken hebben met duurzame opwek op land. Wanneer er geen kaders gevonden werden is er contact opgenomen met de desbetreffende gemeente om de beleidsstukken op te vragen. Wordt lokaal eigendom benoemd en wordt hier een inspanningsverplichting voor vereist? En hoe zit het met de samenwerking met energiecoöperaties, worden zij überhaupt benoemd?

Ga naar het onderzoek

Resultaten

  • Uit dit onderzoek blijkt dat zo’n 200 gemeenten het belang voor lokaal eigendom erkennen en het streven naar lokaal eigendom onderschrijven. Uit veel beleidskaders blijkt ook dat gemeenten het delen van de lusten en lasten heel belangrijk vinden. Maar tegelijk vinden ze het moeilijk om dit te vertalen naar concrete afwegingscriteria waarop projecten kunnen worden geëvalueerd.
  • 107 gemeenten hebben lokaal eigendom wél goed geborgd voor zon-op-land.
  • Voor windprojecten hebben slechts 69 gemeenten lokaal eigendom goed geborgd in hun beleid.

 Bekijk de interactieve landkaart zonprojecten hier.

 Bekijk de interactieve landkaart windprojecten hier.

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen