Submenu

Elkaar begrijpen en waarderen

994 keer bekeken

Het is niet ongewoon dat burgercollectieven samenwerken met beroepskrachten vanuit de overheid, zoals wijkagenten of gebiedsmanagers. Hoe houd je iedereen gemotiveerd om er samen iets moois van te maken?

Veel burgercollectieven krijgen vroeg of laat met medewerkers van overheden te maken. Het is de vraag of je van iemand die zijn of haar beroep uitoefent mag verwachten dat hij of zij net zo enthousiast is als de andere deelnemers aan het collectief. Uit onderzoek naar coproductie – waarbij burgers en ambtenaren samenwerken om publieke diensten te leveren – weten we het een en ander over de motivatie van deelnemende burgers en beroepskrachten (1).

Burgers die deelnemen aan coproductie hebben in de praktijk veel verschillende redenen om mee te doen. Zie hierover ook het artikel over motivatie. Ook verschillen ze nogal in de mate waarin ze zich betrokken voelen en inspanning willen leveren voor het collectief. Voor mensen die vanuit hun beroep bij initiatieven voor coproductie betrokken zijn, geldt ongeveer hetzelfde. De reden dat ze betrokken zijn is duidelijk: het is hun werk. Maar ook bij hen zijn sommigen vooral in praktische zin betrokken, terwijl anderen een meer ideologisch gedreven motivatie hebben. Beroepskrachten kunnen anders aankijken tegen het belang van de coproductie, het nut dat de samenwerking met burgers heeft voor het leveren van de publieke dienst, en hun eigen rol en deelname daaraan.

Uit onderzoek blijkt dat waardering over en weer heel belangrijk is om beide partijen gemotiveerd te houden. Zowel de burgers als de beroepskrachten moeten zich aan de samenwerking committeren. Daarbij helpt het als de burgers laten merken dat ze de inspanningen van de beroepskrachten zien en waarderen. Omgekeerd is het belangrijk dat de overheid het signaal geeft dat ze waardering heeft voor het collectief dat bepaalde taken op zich neemt. Mensen die zich gewaardeerd voelen zijn eerder bereid om zich ergens voor in te zetten.

Een blijk van waardering kan er op allerlei manieren uitzien: van een figuurlijk schouderklopje of een twitterbericht tot een presentje of het organiseren van een feestelijke bijeenkomst voor de betrokkenen.

Om verder te lezen

Verantwoording

  1. C. van Eijk, 2017. Engagement of Citizens and Public Professionals in the Co-Production of Public Services

Cookie-instellingen