Submenu

Overheidslab

Burgercollectieven benoemen tal van uitdagingen in hun relatie met overheden. Veel klachten hebben te maken met de behoefte aan erkenning en met de omslachtigheid van het overleg via verschillende loketten. De overheid weet zich op haar beurt niet goed raad met de bijzondere bestuursvorm en wijze van besluitvorming van burgercollectieven. Het Overheidslab is bedoeld om samen die wrijvingen en uitdagingen op te pakken en praktische oplossingen te vinden.

Overheden en burgercollectieven hebben elkaar in verschillende opzichten nodig en kunnen veel voor elkaar betekenen. Burgercollectieven stimuleren het zelf-doen door burgers, dragen bij aan de sociale cohesie in wijken, buurten en dorpen. Ze zijn vaak de aanjagers van praktische oplossingen rond maatschappelijke vraagstukken als klimaat, zorg, energie en voedsel. Overheden scheppen condities en faciliteiten via wet- en regelgeving, subsidieregelingen en beleid.

Het Overheidslab helpt zowel de burgercollectieven als de overheden om hun onderlinge interactie te versterken en inhoudelijk te verdiepen. Dat krijgt praktisch vorm door onderling vragen en behoeften kenbaar te maken, de beschikbare kennis te structureren, en door geslaagde maar ook niet-geslaagde voorbeelden te laten zien. Samen de belangenbehartiging oppakken hoort hier bij.

Meedoen

Ben je als ambtenaar betrokken bij burgercollectieven en wil je je aansluiten bij het Overheidslab?

Meld je aanVerbinden, leren, inspireren

Wil je vragen, uitdagingen of tips bespreken met (mede-) burgercollectieven, wetenschappers, ambtenaren, financiers of netwerkorganisaties? 

Praat mee

Deze ruimte is alleen toegankelijk voor leden. Log in of meld je aan.

 

 

Kennisbank

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"NEWID()","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"225938"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Praat mee

 

{"tabBasic":{"type":"comments","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-comment","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"256675"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":false,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Leden

 

{"tabBasic":{"type":"users","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-user","topn":"50","orderBy":"NEWID()","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"225945"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"5","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk alle leden van het Overheidslab


Sluit je aan

 
 
Cookie-instellingen