Submenu

Spanningen door levering van (semi)publieke diensten?

576 keer bekeken

Vooral wanneer burgercollectieven taken vervullen die deels in het algemeen belang zijn, kan dit voor spanningen met overheden zorgen. Waar ligt dit aan?

Nut

Maatschappelijke impact

Producten en diensten

Doel

Overheden staan voor een algemeen publiek belang. Burgercollectieven dienen een combinatie van belangen: zowel individuele als deels publieke belangen. Dat kan tot botsingen leiden, vooral wanneer collectieven zaken oppakken die overheden laten liggen of waar die niet aan toekomen, zoals rond zorg, wonen en voedsel.

Botsingen tussen overheden en collectieven raken vaak aan de thematiek van legitimiteit. Stel, een wijkcoƶperatie doet uitstekend werk voor een groep aangesloten burgers. Dan kan de coƶperatie vragen verwachten als: kan iedereen wel meedoen of meeprofiteren? Of stel dat bij onderhandelingen over een vergunning of subsidie blijkt dat de overheid een andere maatstaven van succes hanteert dan het collectief.. De overheid is eerder geneigd om te praten over de impact op de sociale cohesie in wijk of buurt, terwijl het collectief succes zal vertalen in de mate waarin haar eigen doelen gehaald worden en de betrokken burgers tevreden zijn. Bewustwording van deze verschillen kan veel frictie in de communicatie voorkomen.

Om verder te lezen

  1. Artikel: E. Meerstra-De Haan, Als de burger maar lekker bezig is.

Verantwoording

  1. E. Meerstra-De Haan, 2019. Als de burger maar lekker bezig is. Sociale Vraagstukken.

Cookie-instellingen