Submenu

Het nut van burgercollectieven

1158 keer bekeken

Wat heeft het voor nut dat er burgercollectieven bestaan? Vijf bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek over erkenning, impact en legitimatie op een rij.

Nut

Economisch voordeel
Maatschappelijke impact
Succesfactoren
  1. Burgercollectieven dragen bij aan het dichten van de kloof tussen overheden en burger
  2. Burgercollectieven versterken het besef van democratische waarden en principes
  3. Burgercollectieven dragen sterk bij aan de maatschappelijke agenda omdat ze vraagstukken aankaarten en oplossingen aanreiken
  4. Burgercollectieven dragen bij aan het economische en sociale kapitaal van een (lokale) samenleving
  5. Burgercollectieven geven invulling aan het principe van subsidiariteit dat door veel politieke stromingen beleden wordt: een vraagstuk aanpakken op het niveau waar dit zich het meest tastbaar voordoet en daar ook verantwoordelijkheid neerleggen voor het werken aan geschikte oplossingen

Meer weten

Verantwoording

  1. A. Wennekers, J. Boelhouwer, C. van Campen en J. Kullberg, 2019. Sociale staat van Nederland. Sociaal Cultureel Planbureau.

Cookie-instellingen