Submenu

Sciencelab

Wat is het Sciencelab?

Het Sciencelab is een trefpunt van wetenschappers die zich betrokken voelen bij burgercollectieven, van bestuurskundigen, juristen en bedrijfskundigen tot historici, gedrags- en communicatiewetenschappers. Zij willen hun kennis en inzichten toegankelijk maken en vertalen naar de praktijk.

Burgercollectieven staan voortdurend voor strategische keuzes om duurzaam te kunnen ontwikkelen. Zij kunnen daarbij een beroep doen op het Sciencelab om specifieke vragen via onderzoek uit te laten diepen. Zo kan de bespreking van de uitkomsten van de zelfscan in een burgercollectief al aanleiding zijn om de leden door te vragen op een specifiek thema.

Met het oog op deze onderzoeksvragen van collectieven ontwikkelt het Sciencelab een set van onderzoeksinstrumenten in de vorm van vragenlijsten en games. Het biedt ook services aan, bijvoorbeeld de verwerking en analyse van de gegevens en de rapportage van de uitkomsten.

Omgekeerd maakt het Sciencelab het de wetenschappers mogelijk om hun onderzoeksvragen over burgercollectieven op elkaar af te stemmen en zo mogelijk te bundelen. Dit voorkomt overlap en verspilling van energie.

 

Verbinden, leren, inspireren

Wil je vragen, uitdagingen of tips bespreken met (mede-) burgercollectieven, wetenschappers, ambtenaren, financiers of netwerkorganisaties? 

Praat mee

Deze ruimte is alleen toegankelijk voor leden. Log in of meld je aan.

 

Meedoen

Ben je als wetenschapper betrokken bij burgercollectieven en wil je je aansluiten bij het Sciencelab?

Meld je aan


 

Kennisbank

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"NEWID()","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"225936"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Leden

 

{"tabBasic":{"type":"users","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-user","topn":"50","orderBy":"NEWID()","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"225940"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"5","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk alle leden van het Sciencelab


Sluit je aan

Cookie-instellingen